دغدغه . . .

من . . .

 تو را به وسوسه ای آغاز کردم . . .

و به دغدغه ای دچار شدم . . .  

DataFile.asp?FileID=2268

/ 1 نظر / 25 بازدید
رضا

تو نفس کشيدی انگار نفسم بريد تو سينه ابر و باد و دريا گفتن حس عاشقی همينه