کوچولوی تو

 

دغدغه . . .

من . . .

 تو را به وسوسه ای آغاز کردم . . .

و به دغدغه ای دچار شدم . . .  

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        سه‌شنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٥ - koochooloo