کوچولوی تو

 

زندگی . . .

زندگی تجربه تلخ فراوان دارد

 دو سه تا کوچه و پس کوچه و یک عمر بیابان دارد. . .

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٥ - koochooloo