کوچولوی تو

 

مردم . . .

گر از آرزدن من هست غرض مردن من

مردم آزار مکش از پی آرزدن من . . .

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٥ - koochooloo