کوچولوی تو

 

گناه تو . . .

و گناه من اين است كه بارها شنيده اي

                         سادگيِ يك درد دل ،

                                 جسارت یک بغض ،

                                         و التماسِ يك نگاه ،

   و شايد گناه تو هماني است كه من ساده را ببازاني و

                          ابر دلم را بباراني  

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        پنجشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٥ - koochooloo