کوچولوی تو

 

چه می شود؟

تمام جاده های سر نوشت من

به بی نشانی وجود تو خلاصه می شود...

اگر نشان نقشه های بی نشان من شوی چه می شود؟

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        پنجشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٥ - koochooloo