کوچولوی تو

 

آنکه. . .

. . . . . . آنکه می گفت

 منم بهر تو غمخوارترین

چه دل آزارترین شد

چه دل آزارترین. . . . . 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        چهارشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٦ - koochooloo