کوچولوی تو

 

از خدا چرا صدا نمی رسد؟

ما اگر ز خاطر خدا نرفته ایم

پس چرا به داد ما نمی رسد

ما صدای گریه مان به آسمان رسید

از خدا چرا صدا نمی رسد؟

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        جمعه ٢۱ مهر ،۱۳۸٥ - koochooloo