کوچولوی تو

 

تو گم می شوی. . .

روز ماه مي شود - ماه سال مي شود سال مي گذرد - تو قلبت با سال پير مي شود ، عشق مي ورزي , دوست مي داري.. قلبت زيبا مي شود , بزرگ مي شوي , مي گذرد , تو كوچ مي كني ناگهان ! گم مي شوي_ گم شده ات را پيدا مي كني , پيدا مي شوي ,او دوست دارد , عاشق مي شود , جوان مي شود , مي خواهد... مي رود , :تو تنها مي شوي , تو در پس سايه اي از تمام عشق ها و نداشتن ها ... تو گم مي شوي...

Image and video hosting by TinyPic">

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        دوشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٥ - koochooloo